Det är mycket nu…

//Det är mycket nu…

Det är mycket nu…

Vi sedan senaste uppdatering hunnit med att i samarbete med NCC i Täby utföra arbeten under segmentet park och offentlig miljö, och utrustat ett antal lekplatser i Täby med lekredskap, spänger och övrig utrustning.

I kvarteret Cementgjuteriet i Uppsala uppför vi en bullerskärm i trä ~5 meter hög på en sträcka av 350 lpm.

Utmed järnväg i Rosersberg uppför vi en skärm i lärkträd, ~700 lpm.

Inom kort påbörjar vi montage av en bullerskärm på Vänortsgatan i Mölndal.

Under hösten ska vi även utföra reparationsarbeten på bullerskärmar i Halmstad, Malmö mm.

Bilder på projekten kommer framöver.

2015-10-06T17:28:47+00:002014-10-24|