Monthly Archives: oktober 2014

//oktober

oktober 2014

Det är mycket nu…

2015-10-06T17:28:47+00:002014-10-24|

Vi sedan senaste uppdatering hunnit med att i samarbete med NCC i Täby utföra arbeten under segmentet park och offentlig miljö, och utrustat ett antal lekplatser i Täby med lekredskap, spänger och övrig utrustning. I kvarteret Cementgjuteriet i Uppsala uppför vi en bullerskärm i trä ~5 meter hög på en sträcka av 350 lpm. Utmed [...]